Ra - Sheeba

Ra - Sheeba [Ra - Šíba] je jedním z mnoha energetických systémů patřících k univerzální léčivé energii. Ra-Sheeba údajně pracuje nejvíce v oblasti prvních tří čaker - podle našeho názoru harmonizuje všechna energetická centra v těle, protože energie Ra - Sheeby se k nám dostává přes naší auru. V tomto biopoli je pak následně vstřebávána do všech částí našich těl. Pomáhá tedy rozvíjet i naši duši, která se tak dostává blíže k centrálnímu Duchu a jednotnému vědomí.

Zasvěcení do Ra - Sheeby osobně i na dálku - kdykoliv po předchozí domluvě.

Tento energetický systém byl původně vytvořen v Egyptě před několika tisíci lety. Ra-Sheeba měla být nápomocna k rozvinutí tehdejší „nižší“ rasy, nad kterou se kněží a faraoni povyšovali a využívali je jako otroky bez vlastního myšlení. Tito lidé je pak uctívali jako tzv. božstva s nadpřirozenými schopnostmi. Tyto schopnosti však měli všichni z doby bájné Atlantidy. Některí Alteané určitým způsobem přežili a své nadpřirozené „božské“ možnosti vnášeli do „nového světa“, který v té době opět vznikal.

Označení Ra-Sheeba [Ra-Šíba] je používáno podle dvou hlavních tvůrcu tohoto systému, jimiž byl Ra - Bůh slunce, který později pojal za svou partnerku Sheebu - bohyni Isis. Šlo o spojení takových sil, které vytvořily jeden energetický celek na pomoc a „uzdravení“ tehdejšího lidstva. Cesta lásky bohyně Isis k faraonovi Ra umožnila vytvořit cosi nového pro vývoj lidstva. Ra - Sheeba je tedy cesta lásky ke světlu a jedině skrze lásku lze docílit svobody a jednoty. Stejně tak i v této době lidstvo procitá a chce pocítit lásku, aby se mohlo dostat ke světlu, k jediné jednotě, ke svému vyššímu vědomí.

Při léčení může každý vnímat projevy Ra - Sheeby jiným způsobem. Záleží taky na tom, na jaké vibrace jste zvyklí a jak je vaše tělo procištěné. Pokud už máte nějaké zkušenosti s energií, tak můžete předpokládat, že budete projevy Ra - Sheeby rozeznávat mnohem jemněji než ten, kdo na sobě teprve začíná pracovat.

Pokud je Ra - Sheeba vaše první energie, se kterou přicházíte do vědomého kontaktu, tak si všímejte všeho, co se děje, když se napojíte na tento energetický systém, popř. si své dojmy zapisujte. Časem zjistíte, že se změnilo vaše vnímání, intenzita či síla energie je jiná a některé problémy a nemoci vymizely z vašich životů. Práce s energií nám předkládá naše bloky a do cesty nám tak přicházejí různé životní situace, abychom konečně pochopili.

Ra - Sheeba [Ra - Šíba] je v dnešní dobe přístupná k léčení za použití symbolů i bez nich. Variantu s použitím symbolů znovuobjevili manželé Merylin a Michael Bretherick a Peter Johannson v roce 1998, variantu bez symbolů přijali ve stejném období manželé Alan a Shirley z Británie.

Ra-Sheebu je možné využívat k léčení a dalšímu rozvoji osobnosti. Používáme Ra - Sheebu bez symbolů, stejně jako i jiné energie a funguje stejně dobře - záleží čistě na úmyslu. Pokud je váš úmysl s použitím energie čistý, jestliže chcete jít cestou lásky ke světlu a máte jasný záměr, tak vám Ra-Sheeba velice dobře poslouží.

Po zasvěcení do mistrovského stupně se stáváte mistrem Ra-Sheeby a získáváte možnost předávat zasvěcení do této energie. Následující zasvěcení jsou určena pouze pro mistry Ra-Sheeby, kteří při něm obdrží další mistrovské symboly - zasvěcení Boha slunce Ra, velmistr Ra Sheeby, Nová Ra-Sheeba, Ra Sheeba Universal, apod.

V případě zájmu o zasvěcení do Ra-Sheeby nás prosím kontaktujte. Uvedené ceny jsou koncové - vč. DPH. Manuál a certifikáty zasíláme e-mailem v *.pdf, manuál i certifikáty vám můžeme poslat také poštou (zdarma). Po zasvěcení jsme vám následně k dispozici, když potřebujete s něčím poradit (zdarma).

Ra-Sheeba

zasvěcení na dálku, osobní zasvěcení


Kontakt

Martin Ospalík
Brodek u Konice 276 79846 Brodek u Konice
+420 605 118 044
88609901
DIČ CZ9311064851
Subjekt je řádně zapsán v živnostenském rejstříku.

Oblíbené odkazy